Provádění na životní cestě 

V životě člověka přichází  různé chvíle, na které můžeme pohlížet z mnoha úhlů pohledu. Z psychologického hlediska jsou negativní životní situace nazývány jako krize, v osobním označení zúčastněné osoby jako problém, z pohledu koučinku, mentoringu či průvodcování na cestě seberozvoje jsou však tyto chvíle považovány za příležitosti ke změně. Ke změně, která člověku může pomoci žít život spokojeněji, k možnosti osobního růstu, kroku vpřed.