Osobní průvodcování

Ráda se věnuji průvodcování na  životní cestě člověka, jelikož mě baví vidět to rozsvícení na svých klientech a jejich radost z toho, že to může být taky úplně jinak a lépe.

Jak takové průvodcování probíhá?

S klientem se setkáme na první informativní schůzce, kde klilent nastíní svojí situaci. Na základě mého doporučení a vlastního rozhodnutí klienta, vybere nástroj, který klientovi sedí a bude pomocí něj chtít pracovat. Na druhém setkání poté již pracujeme na úrovni mysli, těla či energie pomocí některého z níže zmíněných nástrojů. Ve většině případů není použita jen jedna technika či nástroj. Na poslední schůzce se klient pod verbálním vedením účí pracovat se svým dechem a tělem. Zpravidla je využíta technika řízené meditace nebo bioenergetického cvičení.

Kolikrát tedy budete muset příjít?

Ve většině přípradů se jedná o 3 setkání. Počet schůzek se řídí dle přání klienta a jeho osobního pocitu.

Co se tedy naučíte?

Naučíte se pracovat se svojí myslí, tělema a energii tak,  abyste ji dokázal/a efektivně využít i doma a mohl/a se k ní kdykoliv vrátit.

​Co můžete očekávat?

Pochopí podvědomé aktivity své mysli, těla a energie a důvody, které vedly k danému problému nebo krizi. Na úrovni těla dojde k uvolnění a odstranění napětí a traumat uložených v těle.  Na úrovni mysli k nalezení destruktivního vzorce a na úrovni energie k odblokaci energetického bloku v energii klienta. Celkově tedy dojde k oživení člověka a znovunalezení životní síly a chuti do života.


Nástroje, které ráda používám


NALEZENÍ NAUČENÝCH VZORCŮ CHOVANÍ A JEJICH ODSTRANĚNÍ

Do 7. roku života si člověk osvojuje vzorce chování, které se učíní nápodobou ze svého okolí. Některé vzorce jsou člověku nadále k užitku během celého života a některé mohou způsobovat nemoce, negativní životní postoje, destruktivní myšlenky. A právě tyto vzorce s klienty vyhledávám a následně odstraňujeme verbálně a mentálně z podvědomí, kde se ukládají, a dále přepisujeme tak, aby vzorec byl pozitivni.

MENTÁLNÍ MAPOVÁNÍ

Mentální mapovaní je metoda, kterou vynalezl v 60. letech 20. století Tony Buzanu. v běžném pojetí definována jako způsob uložení obrazů fyzického světa, situace, traumatu či vzpomínky a vztahů mezi objekty v mozku. Mapu s klienty používám k rozklíčování situací, kdy pomocí mapy odhalíme skryté myšlenky, které klienty negativně mohou ovlivňovat.

​DÝCHACÍ TECHNIKY

Dýchací techniky jsou určeny k uvolnění stresu, napětí, trauma,které mají schopnost ukládat ve fyzickém těle člověk. Za pomocí řízených dýchacích technik s klienty tyto svalová napětí uvolňujeme, čímž následně dochází k realaxaci na urovni fyzické, tak ale i duševní a mentální.

​BIOENERGETICKÁ CVIČNÍ

Boenergetické cvičení je terapeutická metoda práce s člověkem, kterou vytvořil americký lékař a psychoterapeut Alexander Lowen. Pomocí bioenergetických cvičení dochází v těle k uvolnění chronického svalové napětí, které v těle vzniklo a směřuje k obnovení pozornosti k našemu vnitřnímu prožívání, umožňuje hlubší osobní porozumění, pomáhá obnovit vlastní životní energii, nabýt znovu přirozenou spontaneitu, pohyblivost a emoční prožívání. Bioenergetika pomáhá člověku spojit se zpět se svým tělem, naučí ho dýchání, které okysličuje celé tělo a uvádí je na fyzické úrovni do harmonie a pomáhá mu spojit se ze zemskou energii a odvádět emoční a svalová traumata, která jsou v těle uložena.

​VIZUALIZACE

Vizualizace je proces tvoření obrazů v mysli. Vizualizace je spjatá s intenzivními představami, s prožitky a pocity, u kterých klient cítí silné emoce. Při spojení silné emoce s vizualizací dle výzkumu docháyzí v mozku k reakci, kdy obrazy zůstavají v podvěmí dlouhodobě. S klienty tuto techniku ráda využívám v kombinaci s novými vzorci chování, kterých chtějí dostáhnout, a tím se podpoří účinnost obou technik.

​BIOENERGETICKÁ CVIČENÍ

Boenergetické cvičení je terapeutická metoda práce s člověkem, kterou vytvořil americký lékař a psychoterapeut Alexander Lowen. Pomocí bioenergetických cvičení dochází v těle k uvolnění chronického svalové napětí, které v těle vzniklo a směřuje k obnovení pozornosti k našemu vnitřnímu prožívání, umožňuje hlubší osobní porozumění, pomáhá obnovit vlastní životní energii, nabýt znovu přirozenou spontaneitu, pohyblivost a emoční prožívání. Bioenergetika pomáhá člověku spojit se zpět se svým tělem, naučí ho dýchání, které okysličuje celé tělo a uvádí je na fyzické úrovni do harmonie a pomáhá mu spojit se ze zemskou energii a odvádět emoční a svalová traumata, která jsou v těle uložena.

​AFIRMACE

Afirmace technika se zakládá síle myšlenky. Každá myšlenka, ať již vyslovená či nevyslovená, kterou člověk ve své mysli má, jej ovliňuje energeticky, psychosomaticky, tak pocitově. Afirmace je tedy vyslovená myšlenka, touhy a přesvědčení v pozitním znění, která měníme chod událostí ve svůj prospěch.

​REIKI

Reiki je univerzální léčivá síla-energie. Tato léčivá enerigie je klientovi předávána především v oblasti čaker z rukou terapeuta a sama má schopnost doputovat na místo v těle, kde je jí potřeba. Tuto techniku s klienty používám samostatně nebo s dechovými cvičeními pro harmonizaci těla, mysli.