káva

Koučink

Koučink je metoda vhodná pro klienty, kteří hledají řešení své současné situace a hledají ho v sobě. Koučink je velmi transparentní metodou na hledání odpovědí, způsobů změny, touze po získání své síly zpět.
 
Během koučinku je  vytvářen bezpečný prostor pro klienta/ku, kdy za pomocí koučinku si klient/ka sama najde své řešení, které je to nejlepší právě pro něj/ni. Pomocí řízeného rozhovoru s klientem se otevírá moudrost v daném klientovi, který sám zná to nelepší řešení pro současné téma svého života.
 
Každý má TEN NEJELPŠÍ NÁVOD NA DANÝ PROBLÉM V SOBĚ, JEN HO POTŘEBUJE ODKRÝT.
 
Kouč/ka nevstupuje během tohoto hledání klienta  svými radami, historkami ani vlastními postoji do procesu klienta.
 
Krásou koučinku tedy je, že:
 
- orientuje se na řešení,
- orientuje se na budoucnost,
- vyvádí z negativních vzorců směrem k řešení,
- podporuje koučovaného, aby nalezl svoji vlastní cesty, která je pro něho nejlepší,
- koučink pomáhá o problému aktivně přemýšlet,
- vyvádí z pozice oběti zpět do síly klienta,
- podporuje klienta v navrácení se do vnitřní rovnováhy,
- orientuje se na možnosti klienta,
- pomáhá najít jednotlivé kroky,
- zvyšuje momentální potenciál, 
- má okamžité hmatatelné účinky,
- vede k dlouhodobé změně v klientovi a jeho životě.
 
 
Kdy je koučink tou vhodnou službou právě pro Vás?
 
Koučink pomáhá při:
- při skleslosti, úzkostech,
- při pracovních problémech,
- při hledání naplnění,
- při řešení hněvu, smutku,
- při krizi středního věku,
- při akutním finančním stresu,
- při hledání smyslu života,
- při častých onemocněních,
- při potřebě vyrovnat se s životní změnou-rozvod, odchod z práce, změna bydliště,
- když potřebujete udělat změnu,
- při nízkém sebevědomí,
- když chcete změnit  své životní nastavení,
- když se chcete naučit lépe komunikovat,
- když se chcete odhodlat ke změně,
- když hledáte řešení a možnosti,
- když chcete převzít zodpovědnost za svůj život,
- když nemůžete nalézt partnera,
- když se chcete vrátit k tomu, že hledáte řešení a odcházíte z pozice NEJDE TO.
 
Jak koučink probíhá?
 
Při setkání s klientem/kou se na úvodním setkání seznámíme, co je koučink, jaké má možnosti a co od něj lze očekávat. Následný koučink probíhá  cca vždy 1 hodinu za pomocí vedeného rozhovoru a dalších koučovacích nástrojů, kdy je klient/ka veden/a k nalezení vlastního řešení, jednotlivých dílčích kroků a časových možností. 
 
 
Koučink  má schopnost VYVÉST ČLOVĚKA Z NEVÍM, do nalezení vlastní možnosti, navrácení klienta DO jeho SÍLY a  dodání chuti do změny. VEDE k trvalým ZMĚNÁM a má RYCHLÝ ÚČINEK v realitě.