kávové Hearts

Terapeutický koučink

Terapeutický koučink je jemná a přesto velmi účinná metoda vhodná pro klienty, kteří jsou v životní situaci, na kterou potřebují najít řešení a rádi by toto řešení našli v sobě. I když koučink zní velmi technicky  možná až byznosově, je velmi jemnou a přirozenou cestou pro člověka, který chce své odpovědi najít v sobě a nechce je hledat již venku, který touží po změně a chce se situací něco dělat.

Během života je přirozené, že přicházejí chvíle, kdy je člověk nahoře a kdy je člověk dole. Život je především cesta a mnou nabízený terapeutický koučink je především cesta zpět do své síly. 
 
Během terapeutického koučinku je  vytvořen bezpečný prostor pro klienta/ku, aby mohl jemnosti, klidu, v úctě k sobě najít své vlastní řešení.Každý člověk má schopnost nejkrátší, nejúčinnější a nejlaskavější cestu v dané situaci a současně sám sebe vyvést směrem zase nahoru. Při této terapii se otevírá moudrost v daném klientovi, který sám zná to nelepší řešení pro současné téma svého života.
 
Každý má TEN NEJLEPŠÍ NÁVOD NA DANÝ PROBLÉM V SOBĚ, JEN HO POTŘEBUJE ODKRÝT.
 
Čím déle pracuji, tím více ctím osobní prostor klienta, a nevstupuji do procesu tohoto hledání klienta  svými radami, historkami ani vlastními postoji. Díky tomuto je možné, aby tento návod klienta byl OPRAVDU TEN NEJLEPŠÍ MOŽNÝ-NEOVLIVNĚNÝ.
 
Krásou terapeutického koučinku tedy je, že:

 

 • orientuje se na řešení,

 • orientuje se na budoucnost,

 • vyvádí z negativních vzorců směrem k řešení,

 • z pozice oběti člověk vstupuje do své síly tvořit svůj život,

 • podporuje koučovaného, aby nalezl svoji vlastní cesty, která je pro něho nejlepší,

 • pomáhá jinak a nově o problému přemýšlet,

 • podporuje klienta v navrácení se do vnitřní rovnováhy,

 • orientuje se na možnosti klienta,

 • pomáhá najít jednotlivé kroky,

 • zvyšuje momentální potenciál, 

 • má okamžité hmatatelné účinky,

 • podporuje sílu, zdraví a radost v psychice klienta,

 • vede k dlouhodobé změně v klientovi a jeho životě.

 
 
Kdy je koučink tou vhodnou službou právě pro Vás?
 
Koučink pomáhá při:

 

 • při skleslosti, úzkostech,

 • při pracovních problémech,

 • při hledání naplnění,

 • při řešení hněvu, smutku,

 • při krizi středního věku,

 • při akutním finančním stresu,

 • při hledání smyslu života,

 • při častých onemocněních,

 • při potřebě vyrovnat se s životní změnou-rozvod, odchod z práce, změna bydliště,

 • když potřebujete udělat změnu,

 • při nízkém sebevědomí,

 • když chcete změnit  své životní nastavení,

 • když se chcete naučit lépe komunikovat,

 • když se chcete odhodlat ke změně,

 • když hledáte řešení a možnosti,

 • když chcete převzít zodpovědnost za svůj život,

 • když nemůžete nalézt partnera,

 • když se chcete vrátit k tomu, že hledáte řešení a odcházíte z pozice NEJDE TO.

 
Jak terapie probíhá?
 
Při setkání s klientem/kou se na úvodním setkání seznámíme, co je koučink, jaké má možnosti a co od něj lze očekávat. Následný koučink probíhá  cca vždy 1, 5 hodiny za pomocí vedeného rozhovoru a dalších koučovacích nástrojů, kdy je klient/ka veden/a k nalezení vlastního řešení, jednotlivých dílčích kroků a časových možností.  Propojuje uvolnění emočních blokací z těla, podvědomí a současně tvoření a ukládání nových schémat myšlení rovnou do podvědomí. 
 
 
Moji velkou radostí je pomoci VYVÉST ČLOVĚKA Z NEVÍM, do nalezení vlastní možnosti, navrácení  DO jeho SÍLY a  dodání chuti do změny. Mám radost, když vidím, že život klienta začíná být o změně a o větší radosti v něm.

Délká teraupetického koučinku je 1,5 hodiny a cena 1.200 Kč.

Možné je osobní či telefonické koučování.