Metamorfní technika

Co je Metamorfní technika?

Metamorfní technika je velmi jemná technika, která hluboce a trvale učinkuje při uvolnění starých duševních traumat, strachů a stresů, které nevědomě ovlivňují naše životy a blokují a omezují náš přirozený stav bytí. Její aplikace působí na zlepšení zdraví, na přísun vnitřní síly, radosti, psychické vyrovnanosti 

Jak Metamorfní techika pracuje?

 Metamorfní technika je příjemná, relaxační, jemná a velmi účinná metoda pro odblokování traumat a schémat vytvořených v období prenatálního vývoje. Prenatální období (období vývoje dítěte v matčině lůnu) je velmi důležitým úsekem našeho života, ve kterém jsme se zformovali, a to nejen fyzicky, ale také psychicky; je to období, ve kterém se vytvořily naše silné stránky, ale i naše slabiny. Vše to, co lidská bytost prožije ve svém prenatálním období jako traumata včetně stresů a strachů matky, prožitých v průběhu těhotenství, vytváří bloky, jež jsou základem "schémat", která se pak objevují v našem současném životě a ovlivňují naše myšlenky, naši osobnost i naše vědomí a projevují se tak v našem celkovém přístupu k životním situacím. Takto vytvořené energetické bloky se odráží v praktickém životě člověka na úrovni fyzických nemocí, psychické a emoční nerovnováhy a různých stresů a poruch v chování.

Uzdravujícím zdrojem je zde životní energie přijímajícího, vrozená inteligence organizmu a jeho schopnost se regenerovat.


Jak Metamorfní technika vznikla?

Metamorfika se zrodila z výzkumů, které v 50. letech započal anglický naturopat a reflexolog žijící v italském Toskánsku Robert St. John s autistickými dětmi a s dětmi s Downovým syndromem.

Dr. Robert St. John dospěl na základě těchto výzkumů k poznání, že prenatální období se odráží na některých částech nohou, rukou a hlavy a že události prožité během těhotenství, kdy se formuje základ naší osobnosti, jsou ty, které ovlivňují náš způsob bytí a jednání.

Jak setkání probíhá?

Klient nebo klienta se položí na lehátko, kde si udělají pohodlí a následně se od na nohou začnou jemně stlačovat a stimulovat body, které souvísí s blokacemi a dochází k uvolnění zátěží, které byly v emocích, psychice a těle daného člověka uloženy. V první fázi se používají body na nohou, následně se přechází k bodům na rukou a končí se body na hlavě.  Metoda je velmi příjemná a jemná a většina klientu u ní hluboce relaxuje a regeneruje své tělo i psychiku.


Doba trvání?

U dospělého člověka doba MT je 60 min u dítěte okolo 30 min dle situace. Pokud dítě nebo dospělý potřebuje pauza, zkrátit setkání, orientujeme se vždy podle dané situace a přání jednotlivého klienta, protože aby metoda mohla fungovat, je zapotřebí, aby si ji mohl svobodně  řídit klient.