top of page
Pregnant Woman_edited_edited_edited.jpg

Těhotenství je "požehnaný stav" v životě ženy. Je to jedno z nejkrásnějších období ženského života, kdy v sobě žena nese nový život, který skrz ni bude zrozen a přiveden na svět. Toto období je plné změn jak na ženském těle tak změn v ženské psychice. Mnohé doposud nepoznané se vyplavuje napovrch, aby bylo viděno a uvolněno. Je zcela přirozené, že vyvstávají nové otázky a strachy, které žena doposud nepoznala a na které zná řešení a odpovědi jen ona sama. Tělo může být plné neuvolněných emocí a hlava plná otázek.
 
V těhotenství v ženě roste miminko a roste také její nová přicházející potřebná síla pro porod, pro novou životní roli . Ve chvíli, kdy žena prochází svými strachy a otevírá se psychicky pro porod miminka, otevírá se i do své síly.
 
Právě proto jsem pro Vás připravila Jemný předporodní  koučink. Tento druh koučinku je velmi jemná podporující ženská metoda, která ženu vede ze strachu do její síly.  Pomáhá žene navrátit se z pozice NEMOHU, NEVÍM, NEUMÍM, BOJÍM SE...do ANO, JSEM ŽENA PLNÁ SÍLY, JEMNOSTI, POKORY A MOUDROSTI ZRODIT SVÉ MIMINKO a SEBE. 

Co Vám základní balíček Jemného předporodního koučinku přinese:
 

 • zvědomíte si, kde teď stojím v úrovni své síly pro porod miminka,

 • uvolníte strach a emoce spojené s těhotenstvím, porodem z Vašeho těla,

 • odhalíte TO, co Vám bere Vaši sílu pro porod,

 • naleznete Vaše osobní zdroje pro porod miminka,

 • objevíte Vaše osobní  možnosti sebepodpory,

 • zvědomíte si  Vaše jednotlivé potřebné kroky pro porod a šestinedělí,

 • naberete sílu,

 • propojíte se s miminkem,

 • připravíte se na novou roli maminky,

 • naleznete Vaší vlastní cestu ze strachu do Vaší síly.

Jemný předporodní koučink je vhodný pro ženu, která:

 • chce zvědomit své strachy a odejít z nich,

 • chce uvolnit své tělo ze stresové zatuhlosti,

 • chce najít své zdroje síly pro porod a šestinedělí,

 • chce připravit se na novou roli maminky vědomě,

 • která se chce jemně naladit na své miminko,

 • chce se ponořit do své ženské moudrosti porodit miminko.

Těchto pět setkání Vám pomohu Vám najít Vaši vlastní cestu, ne načtenou z knih ani naposlouchanou, ale tu, kterou Vám ukazuje PŘÁVĚ VAŠE TĚHOTENSTVÍ, VAŠE MIMINKO, VAŠE ŽENSKÁ DUŠE. 
 
Kdy je vhodná doba se objednat na předporodní koučink?

Tehdy, kdy žena ucítí, že by ráda přišla. Tato cesta může začít již v prvním trimestru, ale také může ženu k sobě zavolat až poslední měsíc před porodem. Každá žena je jiná a i její cesta může začít v jiný čas.


Jak se na koučink objednat?

Je možné se objednat na první setkání, které probíhá 1,5 hodiny, kde si žena sama zacítí jak koučink dokáže být nápomocný. Cena tohoto terapeutického setkání činí 1.300 Kč a následně se žena může rozhodnout pro celý balíček.

Pokud se žena rozhodne, že chce touto cestou projít. Tato částka se poté odečítá z celkové ceny koučinku. 

Cena základního balíčku v hodnotě 6.500,-Kč obsahuje 5 setkání po dobu 1,5 hodiny v příjemném a bezpečném prostředí nebo  v on-line podobě.


Jak se hradí cena za předporodní koučinku?

Cena předporodního koučinku je možné hradit jednotlivé po každém setkání (1 setkání v hodnotě 1 300 Kč) nebo v plné výši po prvním setkání.


To, co porod svého miminka potřebujete, JSTE JEN VY VE SVÉ SÍLE.Pokud byste ráda podnikla tuto cestu, objednejte si Jemný předporodní koučink tlačítkem níže. Těším se na setkání a na Vaši cestu.

bottom of page