Studuji doma

Somatický koučink

                           " Změna na úrovni těla představuje i změnu v našem životě."

Somatický koučink je jemná a přesto velmi účinná metoda, která má schopnost z těla uvolnit nevstřebané napětí a podpořit navrácení do přirozené rovnováhy.

Lidské tělo v sobě nese otisky - imprinty všech životních zkušeností a událostí a každá akce je spojena s tělesnou aktivitou. Somatické koučování s imprinty zpracuje a mění ty, které už pro nejsou užitečné. V procesu somatického koučování se zahrnuje tělo jako důležitou veličinu společně s mentálními schopnosti, umožňuje tak vytvářet komplexnější prostor pro změnu a transformaci. 

Pracujeme také s tělesnou a emoční úrovní, která v sobě skrývá velkou sílu. Pomůže vám k hlubšímu propojení se zdroji, při využívání vašeho plného potenciálu, uvědomování reality a chápání tématu. Je plná inovativních technik pracujících s vícero rovinami vašeho života. Využívá aktuálních poznatků z oblasti neurovědy, práce s tělem, psychologie a emocemi. Díky tomu je komplexnější a poskytuje trvalé změny na hluboké úrovni. Pomůže vám najít cestu od přání k cíli a k sobě. Zjistit, co je pro vás nejlepší. Sílu k realizaci budete čerpat ze svých zdrojů, vize a pozitivních prožitků. Dobrým průvodcem, že jste na správné cestě vám bude také vaše tělo.

Somatického koučink má schopnost podpořit Vaši vlastní jedinečnost.

Kdy může být somatický koučink přínosem:
 

 • Dává nám možnost zastavit se a uvidět. Vystoupit z bubliny. Uvidět kam chceme jít.

 • Vede nás k uvědomění si svých zdrojů, toho co už máme, co umíme, co všechno jsme zvládli.

 • Pomáhá uvolnit uloženou emoci z prožitého traumatu.

 • Umožňuje obnovit zdraví při dlouhodobých chronických obtížích v těle.

 • Pomáhá nám najít cesty do vytyčeného cíle, které bychom sami hledali zdlouhavě.

 • Umožňuje nám (pře) nastavit si život dle vlastního scénáře.

 • Umí roztančit naše pravé já, které pod tlakem hektického stylu života necháváme stát v pozadí.

 • Umožňuje držet hlavu nad vodou. Neptá se na příčiny, ale na to, jak to něco s čím přícházíme ovlivňuje situaci TEĎ a co s tím můžeme dělat.

 • Vždy si na něco nového přijdeme

 
 
Kdy je koučink tou vhodnou službou právě pro Vás?
 
Koučink pomáhá při:

 

 • při skleslosti, úzkostech,

 • při pracovních problémech,

 • po prodělání těžkého porodu,

 • po prožití těžkého životního období,

 • při hledání naplnění,

 • při řešení hněvu, smutku,

 • při hledání smyslu života,

 • při častých onemocněních,

 • při potřebě vyrovnat se s životní změnou-rozvod, odchod z práce, změna bydliště,

 • když potřebujete udělat změnu,

 • při nízkém sebevědomí,

 • když chcete změnit  své životní nastavení,

 • když se chcete naučit lépe komunikovat,

 • když se chcete odhodlat ke změně,

 • když hledáte řešení a možnosti,

 • když chcete převzít zodpovědnost za svůj život,

 • když nemůžete nalézt partnera,

 • když se chcete vrátit k tomu, že hledáte řešení a odcházíte z pozice NEJDE TO.

 
Jak terapie probíhá?
 
Při setkání s klientem/kou se na úvodním setkání seznámíme, co je koučink, jaké má možnosti a co od něj lze očekávat. Následný koučink probíhá  cca vždy 1, 5 hodiny za pomocí vedeného rozhovoru a dalších koučovacích nástrojů, kdy je klient/ka veden/a k nalezení vlastního řešení, jednotlivých dílčích kroků a časových možností.  Propojuje uvolnění emočních blokací z těla, podvědomí a současně tvoření a ukládání nových schémat myšlení rovnou do podvědomí. 
 
 
Moji velkou radostí je pomoci VYVÉST ČLOVĚKA Z NEVÍM, do nalezení vlastní možnosti, navrácení  DO jeho SÍLY a  dodání chuti do změny. Mám radost, když vidím, že život klienta začíná být o změně a o větší radosti v něm.

Délká teraupetického koučinku je 1,5 hodiny a cena 1.200 Kč.

Možné je osobní či telefonické koučování.