top of page
Studuji doma

Koučink jako cesta

                           " Změna na úrovni těla představuje i změnu v našem životě."

Koučink, kterým provázím je propojením vědomé práce s tělem a hledáním odpovědí sám v sobě. Setkání umožňují klientům pochopení jejich situace, uvolnění napětí z těla a rychlé a dlouhodobé změny.

Lidské tělo v sobě nese otisky - imprinty všech životních zkušeností a událostí. Každá životní zkušenost je spojena jak s psychickým, tak fyzickým prožíváním. Zkušenost a emoce se tedy propisují nejen do psychiky člověka ale to do těla. Některé otisky jsou pro nás pozitivní a některé a některé,  které jsme zažily, zanechaly otisk negativní.

 

A právě tyto otisky jsou to, co člověka ovlivňuje a  limituje dál v jeho životě. Při setkání tyto negativní imprinty zpracováváme a měníme je.  

Během koučování pracujeme s tělesnou, mentální ale i emoční úrovní, která v sobě skrývá velkou sílu.

Díky tomu je komplexnější přístupu poskytuje trvalé změny na hluboké úrovni.  

Kdy může být  koučink přínosem:
 

 • Dává nám možnost zastavit se a uvidět, kde máme své limity a proč. Umožňuje vystoupit z bubliny, strachu, bolesti, nerozhodnosti. Uvidět, kam chceme jít.

 • Vede nás k uvědomění si svých zdrojů, toho co už máme, co umíme, co všechno jsme zvládli.

 • Umožňuje uvolnit z těla uloženou emoci z prožitého traumatu.

 • Umožňuje obnovit zdraví při dlouhodobých chronických obtížích v těle.

 • Pomáhá nám najít cesty do vytyčeného cíle, které bychom sami hledali zdlouhavě.

 • Umožňuje nám (pře) nastavit si život dle vlastního scénáře (mentální vzorce z dětství).

 • Umí probudit naše pravé já, které pod tlakem hektického stylu života necháváme stát v pozadí.

 
 
Kdy je koučink tou vhodnou službou právě pro Vás?
 
Koučink pomáhá při:

 

 • při skleslosti, úzkostech,

 • při pracovních problémech,

 • po prodělání těžkého porodu,

 • po prožití těžkého životního období,

 • při hledání naplnění,

 • při řešení hněvu, smutku,

 • při hledání smyslu života,

 • při častých onemocněních,

 • při potřebě vyrovnat se s životní změnou-rozvod, odchod z práce, změna bydliště,

 • když potřebujete udělat změnu,

 • při nízkém sebevědomí,

 • když chcete změnit  své životní nastavení,

 • když se chcete naučit lépe komunikovat,

 • když se chcete odhodlat ke změně,

 • když hledáte řešení a možnosti,

 • když chcete převzít zodpovědnost za svůj život,

 • když nemůžete nalézt partnera,

 • když se chcete vrátit k tomu, že hledáte řešení a odcházíte z pozice NEJDE TO.

 
Jak terapie probíhá?
 
Při setkání s klientem/kou se na úvodním setkání seznámíme, co je koučink, jaké má možnosti a co od něj lze očekávat. Následný koučink probíhá  cca vždy 1, 5 hodiny za pomocí vedeného rozhovoru a dalších koučovacích nástrojů, kdy je klient/ka veden/a k nalezení vlastního řešení, jednotlivých dílčích kroků a časových možností.  Propojuje uvolnění emočních blokací z těla, podvědomí a současně tvoření a ukládání nových schémat myšlení rovnou do podvědomí. 
 
 
Moji velkou radostí je pomoci VYVÉST ČLOVĚKA Z NEVÍM, do nalezení vlastní možnosti, navrácení  DO jeho SÍLY a  dodání chuti do změny. Mám radost, když vidím, že život klienta začíná být o změně a o větší radosti v něm.

Délká teraupetického koučinku je 1,5 hodiny a cena 1.500 Kč.

Možné je osobní či telefonické koučování.

bottom of page